karabasan nedir
  cin ile şeytan arasındaki fark
 

CİN  ve ŞEYTAN

Cinlerin varlığı Kur’an-ı Kerim ve diğer semavi kitaplarca da kabul edilmektedir. 
Bütün semavi dinlerde cinin varlığına inanılmakta Tevrat ve İncil’de çokça zikredilmektedir. 
İnsanlık tarihi boyunca cinlere inanan ve onlarla irtibatta olmaya çalışan  olan pek çok uygarlık olmuştur. 
Cahiliye döneminde Sabiiler, Süryaniler, Eski Yunan ve Romalılar cinleri ilah derecesine çıkarmış ve dev, peri, ,şeytan  adlarıyla da andıkları bu varlıklara tapınmışlardır,irtibatta bulunmaya çalışarak  bunlarla sihir ve tılsım yapmışlardır.

CİNLERLE ŞEYTAN ARASINDAKİ FARK

Kur’an-ı Kerimde cinlerin varlığıyla ilgili,
"(Rahman 15) "  "Cinleri halis ateşten yarattı. 
(Hicr 27) Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık." ayetleriyle ateşten yaratıldığı ifade edilmektedir. 
Anlaşılıyor ki cinler ateşin alevli yerinden yaratılmıştır. Ateşten yaratılan bir başka varlık daha biliyoruz: ŞEYTAN
(Araf, 12, Sad,76). “…ben ondan hayırlıyım; beni ateşten yarattın, onu ise bir çamur parçasından!” 
diyerek Allah’a isyan eden ve rahmetinden kovulan şeytan. 
O da cinler topluluğundan bir varlıktı. Şeytanın bir adı da “İblis”tir. Kur’an-ı Kerimde bunu açıkça görmekteyiz:

” (Kehf, 50). “..ancak İblis secde etmedi, o (yaratılış bakımından) cinlerdendi, Rabbinin emrini terk etti

Anlıyoruz ki Cinler ve Şeytanlar aynı grubu oluşturan ruhani varlıklardır. Aralarındaki fark şeytanların, insanlara olan düşmanlıklarının daimi ve Allah’a   olan isyanlarının baki olmasıdır. 
(Cin/11) “Bize gelince ,iyilerimizde var  başka türlü olanlarımızda :Biz çeşitli yollara  ayrıldık.
Salh cinlerde iyi ve Salih insanlar gibidir. Cennete gideceklerdir. Kötülerde Cehenneme gidecektir. Ama bütün cinleri de Kafir olarak görmemeliyiz.

Anlaşılıyor ki  Şeytanlar Cinlerin Allaha isyan eden ve karşı çıkan  grubudur. 
Kuranda (Saffat 7) “Ve ( onu ) itaat dışına çıkan her türlü şeytandan koruduk .
Cenabı Allah emirlerine karşı çıkan şeytana  yeniden diriliş gününe kadar bir süre vermiştir.
Araf 14/15 “Dedi : Bana insanların diriltilecekleri güne kadar bir süre ver . Allah buyurdu : Şüphesiz sen süre verilenlerdensin .”
Cinlerin ise Allah’a asi olanları olduğu gibi (insanlar misali) mü’min ve itaatkâr olanları olduğunu belirtmiştik.. Bu bakımdan Cinler  İslâm dini açısından iki kısımda incelenirler: Mümin olanlar, kâfir olanlar. İnsanlar gibi cinler de, Peygamberimize ve ondan öncekilere iman ve Allah’a ibadet etmekle yükümlüdür.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: random, 16.11.2015, 22:01 (UTC):

Yorumu gönderen: yağmur, 01.10.2013, 11:02 (UTC):Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=