karabasan nedir
  cin girdiği nasıl anlaşılır
 
Cinlerin insan bedenine girebildiği bir gerçektir Bunların bedene giriş yolları ve bedende olduklarının alametleri vardırCinlerin insan bedeninde olduklarının alametleri şunlardır:
Cin bedennin tamanına girerse bedende ağrı , sancı ve titreme olur bazen bu uyuşukluk olarak ortaya çıkar
Cin bedenin bir uzvuna girer ve orada belli bazı hastalıklar olur mesela bazen kısmi felç gibi el veya ayaklar tutmaz hareket edemez
Uzun zamandır bedendedir , fakat vücutta herzaman durmaz gelir vurur ve gider
Cinler insan bedenine nasıl girer ve nerede durur? 
İbni Abbas (radiyallahu anh) şöyle buyuruyor:
"Cinler ateşin duman tarafından yaratılmıştır"
Duman ise insan vücuduna rahatlıkla girebilir(sigara dumanının girmesi gibi) Çoğunlukla beyinde karar kılarlar Çünkü Oradan diğer uzuvlara hükmetmesi daha kolay olur Hastanın dilinden konuşan bazı cinlerde , beyinde olduklarını haber verirler Cinler beyne girip yerleştikleri gibi , vücudun herhangi bir yerinede girip yerleşebilir, ağrı ve sancıya sebep olabilirler Fakat bu ağrı ve sancılar cinlerden kaynaklanabileceği gibi tıbbide olabilir
Hastada bu alametlerin hiç biri olmasada bedende cin olduğu anlaşılabilir Şöyleki; hastanın sağ kulağına ezan okunmaya başlayınca açık alametler görünmeye başlar Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, ellerini gözlerine kapatması, ağlaması gibi 

Cinin hazır olduğunu nasıl anlarız? 


Cin eğer hastanın içinde ise okunma esnasında şu alametler zuhur eder
Cin bağırmaya başlar, sızlanır, hatta cinnin durumuna göre hastanın dilinden konuşur
Hasta sağa sola sert bir şekilde bakmaya başlar yada gözlerini kapatır
Vücudu titremeye başlar, sağa sola döner
Hasta bayılır ve cin hastanın dilinden konuşur Bazende cin adını söyler
Cinleri evden uzaklaştırmak Cinler bazen evlerde gözükerek , bazende ev halkına eziyet ederek rahatsız ederler Hatta evin içine pislik, taş gibi şeyler atarlar Bazan evde 5 kişilik yemek pişer 10 kişi yiyormuş gibi çabuk biter Bazen evde 3- 4 kişi olduğu halde on kişi varmış gibi fazla ses çıkar 
Sayılan bu evler ya kimsesiz evlerdir ki , cinler orada mesken kurarlar, yahutta içindeki insanlar islâmı yaşamadıklarından o evin malından , evladından ve hanımından istifade ederler onlara ortak olurlar Allah'u Teale Kur'an-ı Mecidinde mealen:
" Onlara mallarında ve evlatlarında ortak ol" buyurmaktadır
İnsan İslamdan uzaklaşınca bu ortaklık her zaman olabilir Allah'a sığınırız
Şeytanlar ve cinler insanların bulunduğu mekanda bulunabilir ve beraberce yaşarlar Şeytanlar insanlarla beraber eve girip aynı evde hatta aynı yatakta uyuyabilirler şöyleki evde kullanılmayan yataklar bir süre sonra onların kullandığı bir yatak haline gelebilirŞeytanların sizin evinizde kalmasını istemiyorsanız eve girerken sağ ayakla ve besmele çekerek girmeniz gerekir bu durumda sizin evinizi mekan edinemezler Siz yemek yerken sağ elle ve başlarkende besmele ile başlarsanız sizin yemeğinize ortak olamayacaklar, Hanımınızla birlikte olurken " Allahümme inni euzü bike cenn----ş şeytane ve euzübike ma razektena" demeli ve duhul esnasında besmele çekilmeli bu durumda hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan onlara pay vermemiş olursunuz Evet yanlış anlamadınız sizinle beraber cinler/ şeytanlar cisi münasebette bulunabilir bunu ancak yukarıdaki şekilde yaptığınız taktirde engellersiniz ve cinsi münasebet esnasında mutlaka yorganın altında olun yahut en azından üzerinizde bir örtü bulundurun 

Allah Rasülü (SAV): "Evlerinizi kabirlere çevirmeyiniz" buyurmaktadır(Müslim) Namazkılınmayan, Kur'an okunmayan ev mezar gibi olmuştur Bu eve şeytanlarda cinlerde rahatça girip cirit atarlar böyle bir evden cinler uzaklaştırılmak istendiği zaman, o cinlere evi terketmeleri için üç gün mühlet verilir Evden gitmeleri ve ev halkından kimseye gözükmemeleri istenir Eğer gitmezlerse bolmiktarda su alınır, eller suyun içine konulur, ağız iyice suya yaklaştırılır ve okuma bitinceye kadar öyle durularak şu dualar okunur
Önemli not: Benim tavsiyem öncelikle evinizde sabahları ve akşamları bir tutam üzerlik tohumunu bir şeyin üzerinde yakarak dumanının evin her tarafına yayılmasını sağlayın (mesela bir teneke kutu olabilir tüpün üzerine koyun içine bir tutam üzerlik tohumu ek olarak bir miktar ak günlük ekleyebilirsiniz) cinler orasını terkeder Eğer direkt olarak okuma yaparsanız cinler evi dağıtabilir evde cam eşyası ne varsa hepsini kırabilir onun için ilk önce üzerlik tohumunun yakılmasını tavsiye ederim
eğer hala terketmezlerse o zaman okuma yapılır eğer suya bir miktar sirke katılırsa daha tesirli olur Suyun dökülme usülüde tuvalet ve banyo hariç bütün pervazlara bir miktar serpilerek suyun hertarafa dökülmesi sağlanır 
Suyu döktükten sonra 4-5 saat süreyle evi terkedin eve hiç kimse girmesin bu zaman zarfında evde birini görürlerse onu çarpabilirler
Okunacak Ayetler sırasıyla şunlardır:

1- Fatiha;
Bismillahirrahmanirrahıym Elhamdülillahi rabbi alemiyn ErrahmânirrahıymMaliki yevmiddiyn İyyâkena'büdü ve iyyakenestaıyn İhdinassıratal mütekıym Sıratalleziyne en'amte aleyhim gayril mağdzubi aleyhim veledzaalliyn

2- Bakara süresinin ilk dört ayeti:

Elîf, Lâm , Mîm Zelikel kitâbü lâraybe fîhi hüdenlilmüttekıyn Elleziyne yü' minune bil gaybi ve yukıymunessalate ve mimma razeknâ hüm yunfikun Velleziyne yü'minune bima ünzile ileyke vema ünzile min kablike ve bil âhıratihün yüükınûn

3- Ayet-el kürsî

Allahü lâ ilahe illa hüvel hayyül kayyûmü lâ te' huzühü sinetün vela nevm Lehü mâ fissemâvati vema fil erdzMen zellezî yeşfe'u iyndehü illa bi iznihi ya'lemu ma beyne eydihim vema halfehüm vela yuhıytune bişeyim min ı'lmihi illa bima şâ e vesia kürsiyyühüssemavati vel erdz Ve lâ 
yeûdühü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azıym

4- Bakara süresi 285-286 ayetler(Amerrasülü):

Âmenerrasulü bima ünzile ileyhimirrabbihi vel mü'minûn Küllün âmene billahi ve melâiketihi ve kütibihi ve rusülihi lânüferrikubeyne ehadimmirrusülih, Ve kalû semi'na ve eta'na gufraneke rabbena ve ileykel masıyrLa yükellifullahü nefsen illa vüs'ahê lehea ma kesebet ve ileyhea mektesebet rabbena lâ tüeahıznâ innesiynâ ev ehta'na Rabbena vela tehmil aleyna iısran kema hameltehü alelleziyne min kablina Rabbena vela tühammilna mâ lâ tâ katelena bih va'fü 'annâ veğfirlena verhamnâ ente mevlâna fensurnâ alel kavmil kâfiriyn

5- Alî İmran 18 Ayet: 

Şehidallahü ennehü lâ ilahe illâ hüve vel melâiketü ve ülül 'ılmi kâimem bil kıst Lâ ilahe illâ hüvel 'aziyzül haküym

6- Âraf 54 Ayet:

İnne rabbekümüllahüllezî halakassemâvâti vel ardza fî sitteti ayyamin sümmestevâ alel arşi yüğşilleylennehara yatlübühü hasisen veşşemse vel kamera vennücume müsahharatim biemrih Elâlehül halku vel emr Tebarakellahü rabbül âlemiyn

7- Mü'minûn süresi son 113ten 118 ayete kadar:

Efehasibtüm ennema halekaküm 'abesen ve enneküm ileyna la türce'ûnFete'alalahül melikül hakku Lâ ilahe illa hüve rabbül 'arşil keriym Vemen yed'û me'allah, ilâhen âhara lâ bürhane lehû bihi feinnemâ hisabühü 'ıynde rabbih İnnehü Lâ yüflihül Kâfirun Ve kurrabbiğfir verham ve ente hayrurrahimiyn
8- Saffat Süresi 1-10 ayetleri:

Vessâffati saffen, fezzacirati zecran fettaliyati zikran inne ilaheküm ilahün vahid Rabbssemavati vel ardzı vema beynehüma ve rabbül meşarık İnnâ zeyyennessemâeddünya biziynetinil kevakib Ve hifzam min külli şeytanim marid La yessemme'ûne ilel meleil e'alâ ve yükzefune min külli canib Dühuranvelehüm azeabün vasib İllâ men hatıfel hatfete fe etbe'ahü şihabün sâkib
10- Haşr süresi son üç ayeti:

Lev enzelnâ hazel kur'ane âlâ cebelin leraeytehû haşiam mütesaddiam min haşyetillah Vetilkel emsalü nadzribüha linnasi le'allehüm yetefekkerûn Hüvallahüllezî la ilâhe illâ hü Âlimül gaybi veşşehadeti hüverrahmanürrahiym Hüvallahüllezi lâ ilahe illa hü Elmelikül kuddüsüselamül mü'minul müheyminülaziyzül cebbarul mutekebbir Hüvallahül halikul bariül müsavviru lehül esmaül hüsna yüsebbihu lehü ma fissemavati vel erdzi ve hüvel aziyzül hakiym
10- Cin süresi'nin tamamı:
11- İhlas :

Bismillahirrahmanirrahiym Kul hüvellahü ehad Allahüssamed Lem yalid Velem yüüled velem yakün lehü küfüven ehad
12- Felak:


Bismillahirrahmanirrahiym Kul euzü birabbil felak Min şerri mâ halakVe min şerri gâsıkin izâ vekab Ve min şerrinneffaseati fil ukad Ve min şerri hasidin izea hased
13- Nas süresi:


Bismillahirrahmanirrahiym Kul eûzü birabbinnasi melikinnasi ilahinnas Min şerril vesvasil hannas ellezî yüvesvisü fî sudürinnas minel cinneti vennâs
arşivden.
 Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: suleyman, 19.04.2016, 06:54 (UTC):
Sanirim okulumuzun kazan dairesinde banada bi sey olacak tek basiyken lambalar kendiliginden aciliyor tek kaldigimda hepsi kapali

Yorumu gönderen: natavan, 26.08.2015, 07:30 (UTC):
maraba ben azeriyim ben cinler haqqinda melumat toplamaqi sevirem yani onlar haqqinda bilmek melumat toplamaq xosuma gelir ve cinlere aid bir nece kinolara baxmisam bu dur ki dabbe1,2,3,4,5 bunlar gercekde olanlari cekib gostermisdiler ve cok korkdum ve bir sure geceler yatanmadim sukur bunlari atlatdim

Yorumu gönderen: fatih, 08.07.2015, 23:33 (UTC):
daha ileridedir.onlarla alay etmeyin ve asla kibir yapmayın ..biz onlardan aslındaçok daha güçlüyüz ama onlar insana aynı anda 40 -50 taneyle saldırır.başlarında muhakkak komutanları vardır emiri demiri keser tabiri caizse.şeytan için en büyük zafer Ademoğlunu yani bizi yoldan çıkarmak isyan ettirmek yaradanı inkar ettirmek ve yine yaradana şirk koşturtmaktır.dualar Allah u Teala nın kelamıdır.ondan büyük güç yoktur tüm kalbinizle dua edin sabredin hergün dua edin üzerinizde eğer büyü yoksa şeytan 3 gün den sonra asla yanınıza yaklaşmayacaktır.şayet büyü varsa vay halinize Allah yardımcınız olsun o zaman.

Yorumu gönderen: fatih, 08.07.2015, 23:22 (UTC):
arkadaşlar büyüden gelen şeytan insanı mahveder bitirir yakılmazsa mezara götürür..onun haricinde büyü yoksa korkmayın bir süre uğraşır sonrada sıkılır gider.çünki şeytan için en önemli şey görevdir.görevde büyüyle olur.ast üst kavramı yani askeri sistem onlarda bizdekinden d

Yorumu gönderen: şeytan, 29.12.2014, 21:03 (UTC):
cinleri sikim şeytanlarıda sikim icime qirdi cinler çok kötüyüm amon yardım

Yorumu gönderen: asena, 09.10.2014, 08:00 (UTC):
cok korktum;)

Yorumu gönderen: merhaba, 28.09.2014, 09:47 (UTC):
merhaba bir şey soracağım?
Ben bir gece yatağımda uyurken (gecenin geç saatleri) uyandım.
Ve uyandıktan 5 dk sonra şehadet parmağım kendiliğinden yukarı doğru dikildi yani istemsizce. Lütfen bunu yorumlayınız.

Yorumu gönderen: Ella , 23.09.2014, 21:07 (UTC):
Korktum biraz :-

Yorumu gönderen: mehmet, 21.12.2013, 17:09 (UTC):
BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER

Yorumu gönderen: sanane , 10.11.2013, 17:25 (UTC):
:-

Yorumu gönderen: ben, 12.07.2013, 08:12 (UTC):
çok iyi ve güzel bi siteBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:

 
  Bugün 3 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=